INSOLVENCY HELP

Często Zadawane Pytania

W Insolvency Help specjalizujemy się w doradzaniu dyrektorom firm w okresach trudności finansowych w zakresie rozwiązań takich jak likwidacja, administracja i inne krytyczne ustalenia dotyczące ratowania biznesu

Często Zadawane Pytania

Likwidacja -najczęstszy rodzaj postępowania upadłościowego

Twoja firma jest niewypłacalna, jeśli nie może spłacić swoich długów w terminie lub jeśli aktywa firmy są warte mniej niż jej całkowite zobowiązania.

Istnieją trzy testy, które możesz przeprowadzić, aby sprawdzić, czy Twoja firma jest niewypłacalna.

Test przepływów pieniężnych- firma powinna być w stanie spłacić swoje zobowiązania na czas. Jeśli nie jest to możliwe, Twoja firma może być niewypłacalna.
Test bilansu – jeśli zobowiązania Twojej firmy (wierzyciele, pożyczki, długi) przekraczają aktywa Twojej firmy, oznacza to, że Twoja firma prawdopodobnie jest niewypłacalna.
Działania prawne przeciwko twojej firmie- głównym sygnałem ostrzegawczym, że Twoja firma jest niewypłacalna, jest otrzymywanie od wierzycieli listów grożących działaniami prawnymi przeciwko twojej firmie. Takimi dokumentami prawnymi mogą być: pozew o likwidację, wyrok Sądu Rejonowego.

Istnieją trzy główne opcje, które masz przed sobą

  1. Spłacić cały dług. To może okazać się dość trudne, jeśli już teraz borykasz się z problemami finansowymi.
  2. Nie robić nic – jest to najgorsza z możliwych opcji. Najprawdopodobniej wierzyciele złożą wniosek o likwidację, a Twoja firma wejdzie w stan przymusowej likwidacji. Jest to dość nieprzyjemny proces, ponieważ likwidacją firmy zajmie się Official Receiver (przedstawiciel sądu).
  3. Przystąp do dobrowolnej procedury upadłościowej, takiej jak CVL, Admin, CVA.

Główne Procedury Upadłościowe to:

  1. Dobrowolna likwidacja wierzycieli (CVL) – łatwy sposób na zamknięcie firmy bez konieczności spłaty wszystkich zaległych długów.
  2. Administracja – sposób na ratowanie firmy poprzez znalezienie inwestora zewnętrznego.
  3. Dobrowolne porozumienie z wierzycielami (CVA) – porozumienie z wierzycielami mające na celu zmniejszenie całkowitej kwoty zadłużenia i wydłużenie czasu spłaty.

Spółkę można łatwo postawić w stan likwidacji. Pierwszym krokiem jest rozmowa z licencjonowanym doradcą ds. upadłości i ustalenie sposobu działania. Jeżeli likwidacja jest najlepszą drogą, proces można rozpocząć natychmiast. Etapy postawienia spółki w stan likwidacji są następujące:

  1. Przygotuj oświadczenie majątkowe (SOA) – dokument przedstawiający jasna sytuacja Twojej firmy, poziom zadłużenia, wszyscy wierzyciele, poziom majątku firmy i historia Twojej firmy.

  2. Posiedzenie Zarządu – spotykają się Dyrektorzy Spółki i podejmują decyzję o postawieniu spółki w stan likwidacji

  3. Zgromadzenie Członków – Wspólnicy decydują również o postawieniu spółki w stan likwidacji

  4. Zgromadzenie Wierzycieli – spotykają się wierzyciele i uzgadniają co do postawienia spółki w stan likwidacji likwidacja

Więcej informacji na temat danych dotyczących likwidacji spółki kliknij tutaj.

Ile kosztuje likwidacja przedsiębiorstwa? Jaki jest koszt administracji?

W przypadku dobrowolnej likwidacji wierzycieli koszt wprowadzenia spółki w stan likwidacji może zostać zapłacony z aktywów firmy.

Opłaty likwidatorów po powołaniu mogą być pobierane wyłącznie z odzyskanych aktywów.

Korzyść spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia dyrektorowi ochronę przed zadłużeniem spółki.

Prosimy jednak o kontakt z jednym z naszych Syndyków, jeśli podpisali Państwo osobistą gwarancję na dług spółki.

Likwidator, syndyk masy upadłościowej, zarządca lub syndyk masy upadłościowej ma obowiązek przesłać Sekretarzowi Stanu ds. Biznesu, Przedsiębiorczości i Reformy Regulacyjnej raport na temat postępowania wszystkich dyrektorów, którzy pełnili swoje funkcje w ciągu ostatnich 3 lat działalności spółki. Sekretarz Stanu musi zdecydować, czy w interesie publicznym leży ubieganie się o nakaz dyskwalifikacji dyrektora.

Przykładami najczęściej zgłaszanych zachowań są

Kontynuowanie działalności handlowej spółki, gdy spółka była niewypłacalna;

Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej;

Nieprzygotowanie i niezłożenie sprawozdań finansowych lub deklaracji w Companies House; oraz

Nieprzesłanie deklaracji lub niezapłacenie należnego podatku na rzecz Korony.

Posiadanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza, że dyrektorzy ponoszą niewielkie ryzyko (lub ograniczoną odpowiedzialność) w przypadku niepowodzenia spółki, o ile działali prawidłowo i w odpowiednim czasie.

Istnieje niewiele przypadków, w których dyrektorzy ponoszą odpowiedzialność, np. za niewłaściwy handel.

Każdy przypadek niewypłacalności jest inny i jedynym sposobem na uzyskanie pewności jest bezpośrednia rozmowa ze specjalistą ds. niewypłacalności.

Skontaktuj się z jednym z członków naszego zespołu już teraz.

Tak, dyrektor może założyć nową firmę, chociaż mogą istnieć pewne ograniczenia wprowadzone przez HM Revenue & Customs

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dyrektor musi skonsultować się z licencjonowanym Syndykiem. Nasz zespół może zorganizować bezpłatną konsultację z najlepszymi specjalistami w branży.

Obowiązki dyrektora wygasają z dniem likwidacji, chociaż Likwidator wymaga pełnej bieżącej współpracy dyrektora.

Dyrektorzy spółki są zobowiązani do:

Przekazania likwidatorowi informacji o sprawach spółki
Podania szczegółów aktywów i pasywów firmy;
Zachowania i przekazania majątku spółki likwidatorowi; oraz
Zachowania i przekazania ksiąg, rejestrów, wyciągów bankowych, polis ubezpieczeniowych i innych dokumentów związanych z jej aktywami i pasywami.

Administracja - ratowanie biznesu

Istnieją trzy testy, które możesz przeprowadzić, aby sprawdzić, czy Twoja firma jest niewypłacalna.

Test przepływów pieniężnych- firma powinna być w stanie spłacić swoje zobowiązania na czas. Jeśli nie jest to możliwe, Twoja firma może być niewypłacalna.
Test bilansu – jeśli zobowiązania Twojej firmy (wierzyciele, pożyczki, długi) przekraczają aktywa Twojej firmy, oznacza to, że Twoja firma prawdopodobnie jest niewypłacalna.
Działania prawne przeciwko twojej firmie- głównym sygnałem ostrzegawczym, że Twoja firma jest niewypłacalna, jest otrzymywanie od wierzycieli listów grożących działaniami prawnymi przeciwko twojej firmie. Takimi dokumentami prawnymi mogą być: pozew o likwidację, wyrok Sądu Rejonowego.

Administracja to proces, podczas którego Administrator próbuje uratować firmę i zapewnić jej dalsze funkcjonowanie. Likwidacja oznacza zaprzestanie działalności spółki i zwolnienie pracowników, a w ostateczności wykreślenie firmy z rejestru Companies House.

Koszt Administracji spółki może być pokryty z majątku, jeśli jest on wystarczający.

Opłaty Administratora po powołaniu mogą być pokryte jedynie ze sprzedaży aktywów.

Likwidator, syndyk masy upadłościowej, zarządca lub syndyk masy upadłościowej ma obowiązek przesłać Sekretarzowi Stanu ds. Biznesu, Przedsiębiorczości i Reformy Regulacyjnej raport na temat postępowania wszystkich dyrektorów, którzy pełnili swoje funkcje w ciągu ostatnich 3 lat działalności spółki. Sekretarz Stanu musi zdecydować, czy w interesie publicznym leży ubieganie się o nakaz dyskwalifikacji dyrektora.

Przykładami najczęściej zgłaszanych zachowań są

Kontynuowanie działalności handlowej spółki, gdy spółka była niewypłacalna;

Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej;

Nieprzygotowanie i niezłożenie sprawozdań finansowych lub deklaracji w Companies House; oraz

Nieprzesłanie deklaracji lub niezapłacenie należnego podatku na rzecz Korony.

Posiadanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza, że dyrektorzy ponoszą niewielkie ryzyko (lub ograniczoną odpowiedzialność) w przypadku niepowodzenia spółki, o ile działali prawidłowo i w odpowiednim czasie.

Istnieje niewiele przypadków, w których dyrektorzy ponoszą odpowiedzialność, np. za niewłaściwy handel.

Każdy przypadek niewypłacalności jest inny i jedynym sposobem na uzyskanie pewności jest bezpośrednia rozmowa ze specjalistą ds. niewypłacalności.

Skontaktuj się z jednym z członków naszego zespołu już teraz.

Korzyść spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia dyrektorowi ochronę przed zadłużeniem spółki.

Prosimy jednak o kontakt z jednym z naszych Syndyków, jeśli podpisali Państwo osobistą gwarancję na dług spółki.

Tak, dyrektor może założyć nową firmę, chociaż mogą istnieć pewne ograniczenia wprowadzone przez HM Revenue & Customs

Po uzyskaniu porady od naszych specjalistów ds. niewypłacalności i uzgodnieniu najlepszej procedury dla Państwa firmy, stara firma może zostać sprzedana w trybie pre pack nowej firmie lub istniejącej firmie. Niezależni rzeczoznawcy zostaną poinstruowani, aby wycenić i sprzedać aktywa potencjalnym nabywcom. Jeśli Twoja oferta zostanie zaakceptowana przez administratora, zostanie sporządzona umowa kupna-sprzedaży i sprzedaż zostanie przeprowadzona, o ile nie będzie żadnych zastrzeżeń ze strony osób zainteresowanych.

Dostarczymy Ci odpowiednią dokumentację za pośrednictwem platformy internetowej do zapoznania się i podpisu.

Jako dyrektor masz pewne obowiązki. Musisz zatem upewnić się, że przestrzegasz prawa i nie uprzywilejowujesz własnych interesów nad interesami wierzycieli Spółki. Rozdysponowanie majątku spółki w celu spłacenia własnych długów może spowodować, że Administrator zażąda zwrotu aktywów spółki lub wypłaty środków w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania wierzycieli.

W większości przypadków pracownicy są zwalniani w celu obniżenia kosztów spółki. Administrator ma obowiązek ratować firmę jako kontynuację działalności, co niestety oznacza zwolnienie niektórych lub wszystkich pracowników.

Gdy przedsiębiorstwo wchodzi w Administracje, wprowadza się “moratorium”, aby dać mu czas na odzyskanie płynności finansowej. Podczas moratorium prawa wierzycieli zostają zamrożone i nie mogą oni inicjować postępowania upadłościowego ani żadnych innych działań prawnych przeciwko spółce. Należy pamiętać, że prawa wierzycieli są tymczasowo zablokowane, a ich prawa są zachowane.

Pomoc w likwidacji firmy

Jakie są główne procedury związane z niewypłacalnością?

Być może słyszałeś już takie terminy jak likwidacja, administracja, specjalista ds. niewypłacalności i wiele innych. Ale co one oznaczają i jaka może być najlepsza procedura upadłościowa dla Twojej firmy?

ADMINISTRACJA

Administracja jest formalną procedurą upadłościową, w której wyznacza się Insolvency Practitioner do pełnienia funkcji Administratora w celu ratowania firmy i uzyskania najlepszego wyniku dla wierzycieli Spółki.


MVL

MVL – Dobrowolne rozwiązanie działalności na wniosek wspólników -(Members Voluntary Liquidation)  to proces likwidacji wypłacalnej spółki w sposób efektywny pod względem finansowym. Proces ten jest bardziej korzystny niż wykreślenie spółki z rejestru Companies House i wyprowadzenie aktywów w formie dywidendy, ponieważ jest bardziej efektywny podatkowo. Po upewnieniu się, że wszystkie długi firmy (jeśli istnieją) zostały uregulowane, likwidator dokona dystrybucji wśród członków firmy.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać bezpłatną konsultację!

Zapraszamy do kontaktu z nami bezpośrednio przez telefon, e-mail lub do wysłania formularza konsultacyjnego, w którym można szczegółowo opisać swoją sytuację, a jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem tak szybko, jak to możliwe.

Contact Form