Добровільна угода компанії

Угода з кредиторами

In the dynamic world of business, companies often find themselves navigating through financial storms, struggling to stay afloat amidst mounting debts and operational challenges. When conventional strategies seem insufficient to address these issues, a Company Voluntary Arrangement (CVA in UK) emerges as a potential lifeline. This powerful financial tool, primarily employed in the United Kingdom, offers distressed companies the opportunity to regain their footing and emerge stronger

Together with the Creditors Voluntary Liquidation, a Company Voluntary Arrangement (CVA) is a formal, legally binding agreement between a financially distressed company and its creditors. This arrangement provides the company with the opportunity to restructure its debts and manage its finances more effectively. A licensed insolvency practitioner typically oversees the process, acting as a neutral intermediary between the company and its creditors.

Що таке добровільна угода (CVA)

Добровільна угода, також звана CVA, – це юридично зобов’язуюча угода з кредиторами вашої компанії про те, що частина її боргів буде виплачена протягом певного часу.

Вона застосовується, коли компанія життєздатна для подальшого розвитку, але обтяжена боргами.

Добровільна угода може бути реалізована тільки ліцензованим фахівцем з питань неспроможності, який складе пропозицію для кредиторів. Щоб дізнатися, чи буде прийнято цю пропозицію CVA, проводяться збори кредиторів. Якщо 75% (за сумою боргу) кредиторів, які взяли участь у голосуванні, згодні, то CVA ухвалюється. Після цього всі кредитори компанії зобов’язані виконувати умови пропозиції, незалежно від того, голосували вони чи ні. Кредитори також не можуть вживати подальших дій проти компанії доти, доки дотримуються умови, а існуючі юридичні дії, наприклад, такі як наказ про ліквідацію компанії, припиняються.

У цьому процесі директор компанії з обмеженою відповідальністю бере мінімальну участь.

Company CVA – follow the steps for the perfect solution

The company’s directors, in collaboration with an insolvency practitioner, assess the company’s financial position and viability. This includes a review of current debts, assets, cash flow, and future prospects. Afterwards, a detailed proposal outlining how the company intends to repay its debts and restructure its operations is prepared. This proposal is then presented to creditors for their approval. Creditors are given the opportunity to vote on the proposal. To be approved, it must receive support from at least 75% (by value) of the creditors who vote, in case of a UK CVA

Скільки часу займає CVA?

Така угода може тривати від кількох місяців до кількох років. Усе залежить від складності справи ( кількості кредиторів, розміру заборгованості, кількості активів і т.д.).

Скільки коштує CVA?

Середня ринкова ціна CVA становить £7,000.00.

Це стандартна вартість, і ціна може відрізнятися від випадку до випадку.

Такі речі, як кількість кредиторів, загальна сума боргу, кількість акціонерів, рівень активів тощо можуть вплинути на ціну.

Company voluntary arrangement (CVA) – feel the benefits of this options

Once approved, the CVA is implemented, and the company adheres to the terms and conditions outlined in the proposal. Typically, this involves making regular payments to a CVA supervisor, who then distributes these funds to the creditors as per the agreed terms. The CVA supervisor monitors the company’s progress, considering the Company Administration, and ensures that it complies with the terms of the arrangement. This may include ongoing financial reporting and assessments

CVA company voluntary arrangement – plenty of reasons why you should consider this

The company can continue its operations while under a CVA, allowing it to generate revenue and recover financially. This continuity is crucial for maintaining customer relationships and the overall value of the business. What is more, successfully completing a CVA can improve the company’s creditworthiness, making it easier to access financing and conduct business with suppliers and partners.

The Company Voluntary Arrangement (CVA) is a powerful financial tool that offers financially distressed companies a lifeline to recovery. It allows businesses to restructure their debts, preserve jobs, and continue operations while avoiding the stigma of insolvency. When carefully planned and executed, a CVA can provide a path to financial stability and future growth.

Відкрийте для себе наші послуги

Можливо, ви чули такі терміни, як ліквідація, адміністрування компанії, арбітражний керуючий та багато інших. Але що вони означають і яка процедура неплатоспроможності може бути найкращою для вашої компанії?

ЛІКВІДАЦІЯ (CVL)

Добровільна ліквідація кредиторів-це юридичний процес, в ході якого ліквідується неплатоспроможна компанія. Призначений ліквідатор спробує реалізувати активи (шляхом стягнення активів з третіх осіб, продажу активів Компанії за найкращою ціною і т.д.), щоб погасити борги компанії. Під час процесу ліквідації компанія знаходиться під контролем ліквідатора, і вона буде розпущена до кінця процесу ліквідації

АДМІНІСТРУВАННЯ

Адміністрування-це офіційна процедура неплатоспроможності, в ході якої фахівець з неплатоспроможності призначається в якості адміністратора з метою порятунку бізнесу і отримання найкращого результату для кредиторів компанії

MVL

Добровільна ліквідація учасниками ( MVL) – це процес ліквідації платоспроможної компанії економічно ефективним шляхом. Цей процес більш вигідний, ніж виключення компанії з Реєстру компаній і виведення активів в якості дивідендів, оскільки він більш ефективний з точки зору оподаткування. Переконавшись, що всі борги компанії (якщо такі є) погашені, ліквідатор зробить розподіл серед членів компанії.

Важлива інформація, яку Ви повинні знати

Питання Та Відповіді

Ваша фірма неплатоспроможна, якщо ви не можете погасити борги, в визначений термін їх погашення (наприклад зараз, або через деякий умовний час в майбутньому), або якщо вартість ваших активів менше, ніж загальна сума ваших зобов’язань.

Існує три тести, за допомогою яких можна визначити, чи є ваша компанія неплатоспроможною.

  1. Тест грошових потоків – компанія повинна бути в змозі сплачувати свої борги в міру настання строку їх погашення. Якщо це неможливо, ваша компанія може бути неплатоспроможною.
  2. Перевірка балансу – якщо зобов’язання вашої компанії (кредитори, позики, борги) перевищують активи компанії, це означає, що ваша компанія, швидше за все, неплатоспроможна.
  3. Судові позови проти вашої компанії – основною ознакою неплатоспроможності компанії є отримання листів від кредиторів з повідомленнями про погрози судових позовів проти вашої компанії. Такими юридичними документами можуть бути: Winding Up Petitions та CCJ – County Court Judgement.

В реальності перед вами є три основні варіанти:

1. Сплатити весь борг. Це може виявитися досить складно, якщо Ви вже зіткнулися з фінансовими труднощами.

2. Нічого не робити – це найгірший варіант з можливих. Швидше за все, кредитор подасть заяву про ліквідацію, і ваша компанія піде на примусову ліквідацію. Це досить неприємний процес, оскільки ліквідовувати Вашу компанію буде арбітражний керуючий (представник суду).

3. Вибрати добровільне врегулювання неплатоспроможності таке як CVL, адміністрування, CVA.

Основні процедури неплатоспроможності:

Добровільна ліквідація кредиторів (CVL) – простий спосіб закрити компанію без необхідності сплати всіх боргів
Адміністрування – спосіб врятувати бізнес шляхом пошуку зовнішнього інвестора
Добровільна угода (CVA) – угода з кредиторами, спрямована на зменшення загальної суми заборгованості та продовження строків її погашення

Компанию можно легко ликвидировать. Первым шагом является обсуждение с лицензированным специалистом по вопросам неплатежеспособности и определение курса действий. Если ликвидация — лучший путь, процесс можно начать немедленно. Порядок ликвидации компании следующий:

  1. Подготовьте отчет о состоянии дел (SOA) – документ, представляющий четкое положение вашей компании, уровень задолженности, всех кредиторов, уровень активов компании и историю вашей компании.

  2. Заседание совета директоров. Директора компании встречаются и принимают решение о ликвидации компании.

  3. Собрание участников – акционеры также решают, что компания должна быть ликвидирована.

  4. Собрание кредиторов – кредиторы встречаются и соглашаются, что компания должна быть ликвидирована. ликвидация

Для получения более подробной информации о ликвидации компании нажмите здесь.

Вартість добровільної ліквідації зазвичай становить близько 6 000 фунтів стерлінгів + VAT. Ціна може змінюватися в залежності від загальної суми боргів та кількості кредиторів.

Адміністрування коштує від 7,500 до 10,000 фунтів стерлінгів, залежно від розміру бізнесу та загальної суми боргів.

У разі добровільної ліквідації за рішенням кредиторів витрати на ліквідацію компанії можуть бути покриті за рахунок активів, якщо їх достатньо.

Гонорари ліквідатора після його призначення можуть бути отримані лише за рахунок повернення активів.

Перевага товариства з обмеженою відповідальністю полягає в тому, що воно забезпечує директору захист від боргів компанії.

Однак, будь ласка, зверніться до одного з наших фахівців з питань банкрутства, якщо ви підписали особисту гарантію за боргами компанії.

Ликвидатор, административный управляющий, администратор или официальный получатель обязаны направить государственному секретарю по вопросам бизнеса, предпринимательства и реформ в области регулирования отчет о поведении всех директоров, занимавших свои должности в течение последних трех лет деятельности компании. Государственный секретарь должен решить, отвечает ли общественным интересам требование о дисквалификации того или иного директора.

Примерами наиболее часто встречающегося поведения являются:

Продолжение деятельности компании, когда она была неплатежеспособна;

Неспособность вести надлежащую бухгалтерскую отчетность;

отказ от подготовки и представления отчетности или деклараций в Companies House; и

Непредставление деклараций или неуплата налогов, причитающихся Короне.

Наявність товариства з обмеженою відповідальністю означає, що директори мають невеликий ризик (або обмежену відповідальність) у разі банкрутства компанії, якщо вони діяли належним чином і вчасно.

Є кілька випадків, коли директори несуть відповідальність, наприклад, за неправомірну торгівлю.

Кожна справа про неплатоспроможність відрізняється від інших, і єдиний спосіб дізнатися напевно – це поговорити безпосередньо з ліцензованим арбітражним керуючим.

Зв’яжіться з одним із членів нашої команди прямо зараз.

Так, директор може відкрити нову компанію, хоча можуть бути деякі обмеження, введені HM Revenue & Customs

Перш ніж приймати будь-яке рішення, директор повинен проконсультуватися з ліцензованим фахівцем у справах про неспроможність. Наша команда може організувати безкоштовну консультацію з кращими професіоналами в галузі.

Обов’язки директорів припиняються на дату ліквідації, хоча ліквідатор вимагає від них повної постійної співпраці та допомоги. Директори компанії повинні

– Надати ліквідатору інформацію про справи компанії
– Надати детальну інформацію про активи та зобов’язання компанії
– Зберегти та передати активи компанії Ліквідатору; та
– Зберегти та передати Ліквідатору бухгалтерські книги, записи, банківські виписки, страхові поліси та інші документи, що стосуються активів та зобов’язань компанії.

Зв'яжіться з нами вже сьогодні, для отримання безкоштовної консультації!

Зв'яжіться з нами напряму по телефону або електронною поштою, або заповніть консультаційну форму, детально описавши вашу ситуацію, і один з наших співробітників зв'яжеться з вами так швидко, як це буде можливо.